Výuka

Vyučuji soukromě v Opavě.

Vyučuji soukromě v Opavě. Ke každému klientovi přistupuji individuálně a jako první vždy zjišťuji, jakého cíle chce klient ve výuce dosáhnout a čemu se chce věnovat (hodiny mohou být např. zaměřeny jen na konverzaci nebo konverzaci s gramatikou apod.) Dále mě vždy zajímá, kolik času může věnovat domácí přípravě a opakování. V současné době mohu nabídnout:

  • Tematicky zaměřenou konverzaci 
  • Vysvětlení a procvičování gramatiky
  • Práce s poslechem a strategie, jak zlepšit poslechové dovednosti
  • Nácvik písemného projevu 
  • Příprava k maturitní zkoušce

V závěru každé hodiny provádím s klientem celkovou rekapitulaci, zhodnocení celé hodiny a doporučení. Součástí práce i je i domácí úkol, který mi klienti buď zasílají na e-mail nebo jej projdeme na následující hodině. 

 

Výuka na Církevní konzervatoři v Opavě.

Od roku 2010 vyučuji také na Církevní konzervatoři v Opavě.